Tämä sivu on tulostettu Perhepalvelu Siipisulka Oy:n internetsivuilta (www.siipisulka.fi)

Palvelut > Ammatillinen tukihenkilötyöskentely

Ammatillinen tukihenkilötyöskentely

Ammatillinen tukihenkilötyöskentely tuo asiakkaan elämään lisää turvallisia aikuissuhteita. Palvelun tarkoituksena on toimia pääasiallisesti asiakkaan kanssa. Tukihenkilötyöskentely tapahtuu kuitenkin aina tiiviissä yhteistyössä asiakkaan lähiverkostojen kanssa. Työskentelyn aikana tavataan asiakkaan lähiverkostoja säännöllisesti sekä pidetään yhteyttä puhelimitse.
Tukihenkilötyöskentely on pitkäjänteistä työskentelyä asiakkaan ja lähiverkostojen kanssa, yhdessä määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan ja tavoitteita tarkistetaan kuukausittain. Asiakkaalle ja sosiaalitoimeen lähetetään kuukausittain raportti, jossa näkyy toteutuneet tapaamiset, yhteydenpito sekä tavoitteet ja niiden arviointi.
Siipisulan tukihenkilöt ovat pitkän työkokemuksen omaavia sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia. Työntekijä tukihenkilötoimintaan määräytyy aina yksilöllisesti, asiakkaan lähtötietojen mukaan.
Asiakkaat tukihenkilötoiminnassa voivat olla joko alaikäisiä tai jo täysi-ikäisiä, lastensuojelu- tai sosiaalihuoltolain mukaisia asiakkuuksia.
Ammatillinen tukihenkilötyöskentely perustuu nelivaiheiseen prosessiin, jonka vaiheita ovat aloitus- kartoitus, -työskentely ja lopetusvaihe. Prosessin etenemistä seurataan ja arvioidaan tiiviisti Siipisulan työyhteisössä. Työskentelylle asetetaan kuukausitavoitteet, jotka ovat näkyvissä kuukausiyhteenvedossa ja joiden toteutumista arvioidaan kuukausittain.

Palvelu sisältää:
- harrastekulut
- matkakustannukset
- Tavoitteellisen prosessin mukaisen työskentelyn
- Kuukausittainen yhteenveto työskentelystä
- muut sosiaalitoimen pyytämät dokumentit
- yhteydenpidon asiakkaaseen, perheeseen ja muihin verkostoihin.
Lisätiedot
»Ota yhteyttä