Ammatillinen tukihenkilö vanhemmalle
Arvioiva perhetyö
Korjaava perhetyö
Ammatillinen tukihenkilötoiminta
Säh­ly­jen­gi
Palvelut > Korjaava perhetyö

Korjaava perhetyö

Korjaava perhetyö on kokonaisvaltaista työskentelyä koko perheen, sekä perheen läheisverkoston kanssa. Korjaavan perhetyön tavoitteet asetetaan tehdyn arvioinnin pohjalta yhdessä perheen ja sosiaalitoimen kanssa. Perheen ja sosiaalitoimen kanssa laaditaan suunnitelma perhetyölle, johon kirjataan tavoitteet, menetelmät ja toimintatavat tavoitteiden saavuttamiseksi.
Korjaava perhetyö on prosessi, jonka vaiheita ovat aloitus-, luottamuksen rakentaminen-, tulevaisuus- ja tarpeettomuusvaihe. Korjaavan perhetyön tavoitteena on perhetyön tarpeettomuus perheen arjessa.
Aloitusvaihe
Aloitusvaiheessa perheen kanssa sovitaan yhteisistä pelisäännöistä ja toimintatavoista, sekä annetaan perheenjäsenille mahdollisuus tutustua työntekijöihin. Aloitusvaiheessa myös kartoitetaan perheen yhteistyö- ja läheisverkostoja. Aloitusvaiheessa perhetyön tavoitteet konkretisoidaan perheen kanssa ja yhdessä sovitaan konkreettisista työskentelymuodoista.
Luottamuksen rakentamisen vaihe
Luottamuksen rakentamisen vaiheessa yhteistyö perheen kanssa syvenee ja työskentely perheen kanssa jatkuu suunnitelman mukaisesti. Luottamuksen rakentamisen vaiheessa perhettä tavataan eri kokoonpanoissa suunnitelman mukaisesti. Tässä vaiheessa myös syvennetään yhteistyötä perheen läheisverkostojen kanssa.
Tulevaisuusvaihe
Tulevaisuusvaiheeseen siirrytään kun suunnitelman mukaiset tavoitteet ovat täyttymässä ja aloitetaan suunnittelemaan perheen tulevaisuutta. Tässä vaiheessa tavoitteiden täyttymistä arvioidaan perheenjäsenten ja sosiaalitoimen kanssa. Perheen kanssa yhteistyössä mietitään ja haetaan konkreettisia toimenpiteitä perheen tulevaisuutta ajatellen.
Tarpeettomuusvaihe
Tarpeettomuusvaiheeseen siirrytään, jos voidaan todeta perhetyö tarpeettomaksi perheen kohdalla. Tarpeettomuuden tavoite saavutetaan joko niin, että perhetyön tavoitteet on saavutettu ja tuen tarve perheessä on poistunut, tai yhdessä todetaan perheen tarvitsevan muita tukitoimenpiteitä.
Palvelu sisältää:
tuotteistetun prosessin mukaisen työskentelyn
kirjallisen yhteenvedon toteutuneesta työskentelystä
päivystävä puhelintuki 24h/ vuorokaudessa perheelle
yhteydenpidon perheen verkostoihin
vaikuttavuuden mittariston
erikseen sovittuna mahdollisuus kriisitapaamisiin
Lisätiedot
Päivitetty 30.10.2013 - Tulostettava versio -
Perhepalvelu Siipisulka
Lauttaranta 7
28400 Ulvila
Niko Enqvist
044 970 6798
niko.enqvist@siipisulka.fi
Johanna Jokela
040 821 1787
johanna.jokela@siipisulka.fi
Sivuston toteutus: Hakosalo Software Oy
Graafinen ilme: Kielen Päällä, Maiju Junko
Lisätietoa evästekäytännöstä