Lastensuojelututkimuksen tila ja tarve
Kus­tan­nuk­set
Yksityisen sektorin vastuu
Poi­mit­tua
Läh­teet
« Edellinen | Seuraava »

Lähteet

Hanhinen, Sari & Rintala, Taina. Valtiotalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset 6/2012. Tuloksellisuustarkastuskertomus Lastensuojelu. Helsinki: Edita Prima Oy.
Viitattu 8.10.2013: http://www.vtv.fi/files/3161/06_2012_lastensuojelu_netti.pdf

Helavirta, Susanna 2011. Lapset hyvinvointitiedon tuottajina. Tampere: Tampereen Yliopistopaino Oy – Juvenes Print. Väitöskirja.

Pekkarinen, Elina 2011. LASTENSUOJELUN TIETO JA TUTKIMUS – Asiantuntijoiden näkökulma. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 51 & Lapsuudentutkimuksen seura & Lastensuojelun Keskusliitto & Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).
Viitattu 8.10.2013: http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/lastensuojeluntieto.pdf

Paananen, Seppo & Juntto, Anneli & Sauli, Hannele (toim.) Teoksessa: Faktajuttu.
Tilastollisen sosiaalitutkimuksen käytännöt. Tampere: Vastapaino, 233–255.

Sipilä, Jorma & Österbacka Eeva. Valtionvarainministeriön julkaisuja 11/2013. Enemmän ongelmien ehkäisyä, vähemmän korjailua? Perheitä ja lapsia tukevien palvelujen tuloksellisuus ja kustannusvaikuttavuus. Juvenes Print – Suomen Yliopistopaino Oy, 2013.
Viitattu 8.10.2013: http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/08_muut_julkaisut/20130408Enemmae/perhe_NETTI.pdf
Päivitetty 30.10.2013 - Tulostettava versio -
Perhepalvelu Siipisulka
Lauttaranta 7
28400 Ulvila
Niko Enqvist
044 970 6798
niko.enqvist@siipisulka.fi
Johanna Jokela
040 821 1787
johanna.jokela@siipisulka.fi
Sivuston toteutus: Hakosalo Software Oy
Graafinen ilme: Kielen Päällä, Maiju Junko
Lisätietoa evästekäytännöstä