Lastensuojelututkimuksen tila ja tarve
Kus­tan­nuk­set
Yksityisen sektorin vastuu
Poi­mit­tua
Läh­teet

Poimittua

Jos tietäminen on näkemistä, tarvitaan näkijä. Katse on aina jonkun katse jollakin. Katsoja on myös aina jossakin ja näkee vain katsomaansa suuntaan. Siten se mitä tiedetään, ei ole irrallaan siitä, kuinka tiedetään ja mistä lähtökohdista tiedetään. Ja edelleen se mitä tiedetään, ei ole irrallaan niistä intresseistä, jotka motivoivat yksilöllisesti tai institutionaalisesti tiedon hankintaa. (Helavirta 2011, 36.)
Lastensuojelussa yleisesti tiedetään, että esimerkiksi päihde- ja mielenterveysongelmat aiheuttavat lastensuojelun tarvetta, muttei analyysiä uloteta näiden ilmiöiden taustalla vaikuttaviin tekijöihin, vaan kuitataan lastensuojelun tarve ja tutkimus pinnallisilla selityksillä (Pekkarinen 2011, 62).

Lasten ja nuorten palvelujen kustannusvaikuttavuuden laajamittainen tutkimus on Suomessa alkuvaiheessa. Yleistä tietoa vaikuttavuudesta ei ole, ei edes tehdyistä toimenpiteistä. Lastensuojelun avohuollon tuloksista ei Suomessa voi tehdä yleistyksiä. Meillä ei kerätä valtakunnallista tietokantaa avohuollon tekemisistä eikä tuloksista (Rintala & Hanhinen 6/2012, 50,53).

Avohuollon kustannuksista on saatavissa yhdenmukaisesti kerättyä tietoa lähinnä ainoastaan Kuusikko-kunnista (Sipilä & Österbacka 11/2013, 199).

Tarkastushavaintojen perusteella perheitä ei tueta riittävästi missään lastensuojeluprosessin vaiheessa. Avohuollon tuen kohteena nähdään koko perhe, mutta ajan puute estää perheen kokonaisvaltaisen tukemisen (Sipilä & Österbacka 11/2013, 137).

Vanhempien motivaation puute palvelujen vastaanottamisessa koetaan lastensuojelussa yhdeksi ongelmaksi, mutta vanhempia ei kuitenkaan pyritä erityisesti motivoimaan tuen piiriin. Esimerkiksi intensiivisellä perhetyöllä voidaan ehkäistä huostaanottoja ja siksi koko perheen tukeminen olisi tärkeää (Sipilä & Österbacka 11/2013, 137).

Lastensuojelun kasvavat kustannukset ovat yhteydessä peruspalvelujen riittämättömyyteen, mutta myös lastensuojelun eri prosessien toimivuuteen (Sipilä & Österbacka 11/2013, 208).

Vaikka kustannuksista on hankalaa muodostaa käsitystä, niin tarkastusvirasto katsoo lastensuojelun kustannusten selvittämisen olevan hyvin tarpeellista (Sipilä & Österbacka 11/2013, 208).
Lähteet
Päivitetty 30.10.2013 - Tulostettava versio -
Perhepalvelu Siipisulka
Lauttaranta 7
28400 Ulvila
Niko Enqvist
044 970 6798
niko.enqvist@siipisulka.fi
Johanna Jokela
040 821 1787
johanna.jokela@siipisulka.fi
Sivuston toteutus: Hakosalo Software Oy
Graafinen ilme: Kielen Päällä, Maiju Junko
Lisätietoa evästekäytännöstä