Tämä sivu on tulostettu Perhepalvelu Siipisulka Oy:n internetsivuilta (www.siipisulka.fi)

Palvelut > Perhetyö

Perhetyö

Perhetyössä työskennellään tiiviisti koko perheen sekä perheen verkostojen kanssa. Perhetyöntekijä luo luottamuksellisen suhteen perheenjäseniin ja toimii perheen arjessa tiiviisti. Perhetyöntekijä arvioi perheen kokonaistilannetta ja pyrkii löytämään keinoja tavoitteen mukaisten haasteiden ratkaisemiseksi. Perhetyö nostaa esiin perheen voimavaroja ja pyrkii rakentamaan niiden avulla perheen arkea paremmin toimivaksi.
Perhetyöntekijä toimii tiiviissä yhteistyössä perheen muiden verkostojen kanssa sekä on perheen tavoitettavissa puhelimitse myös tapaamisten ulkopuolella.
Perhetyölle asetetaan tavoitteet ja niiden toteutumista arvioidaan kuukausittain, kuukausiyhteenvedon muodossa. Yhteenveto toimitetaan perheelle ja sosiaalitoimeen.
Siipisulan työntekijät ovat pitkän kokemuksen omaavia sosiaalialan ammattilaisia ja perhetyöntekijän valinnassa otetaan huomioon tilaajan sekä perheen toiveet.
Perhetyö perustuu nelivaiheiseen prosessiin, jonka vaiheita ovat aloitus- kartoitus, -työskentely ja lopetusvaihe. Prosessin etenemistä seurataan ja arvioidaan tiiviisti Siipisulan työyhteisössä.
Siipisulan toimesta on myös mahdollista toteuttaa perheen kokonaistilanteen arviointi, joka pohjautuu Suomen mielenterveysseuran perhearviointiin.
Siipisulka toteuttaa myös tiiviitä perhetyön jaksoja, joissa mahdollisuus päivittäisiin tapaamisiin.

Palvelu sisältää:
- harrastekulut
- matkakustannukset
- Tavoitteellisen prosessin mukaisen työskentelyn
- Kuukausittainen yhteenveto työskentelystä
- muut sosiaalitoimen pyytämät dokumentit
- yhteydenpidon asiakkaaseen, perheeseen ja muihin verkostoihin.
Lisätiedot
»Ota yhteyttä