Työ­his­to­ria
Tuotteistetut palvelut
Kiin­ty­mys­suh­de­teo­riaa
Läh­teet
 

Toiminnan lähtökohdat

Lastensuojelussa kysymys pohjimmiltaan on perheen- ja sitä kautta lapsen hyvinvoinnin edistämisestä. Asia ei millään tasolla ole yksioikoinen. Hyvinvointi on ihmisen, lapsen ja aikuisen subjektiivinen kokemus. Katsoessamme hyvinvointia asetamme silmillemme silmälasit, joiden läpi asiaa tarkastelemme. Silmälasien lävitse näkyy edessä oleva todellisuus, mutta se peilautuu eletyn menneisyyden kautta.
Meidän hyvinvointimme peilinä toimii oma lapsuudenkoti, läheiset ihmissuhteet ja nykyinen perhe-elämämme, mutta myös työelämässä saavutettu kokemusymmärrys, sekä teoriatieto. Ammatillisuus lastensuojelutyössä onkin mielestämme näiden asioiden summa. On kuitenkin muistettava, että on paljon asioita jotka eivät meidän lasiemme lävitse peilaudu.

Yhtenä lähtökohtana työllemme on toiminut kiintymyssuhdeteoria, jonka kautta ymmärrämme menneisyyden asioiden vaikutuksia nykyisyyteen paremmin. Ymmärrämme myös, miten lapsen kokemus ympäristön muuttumisesta voi muuttua turvattomasta turvalliseksi ja näin koko elämän suunta mahdollisesti kokee muutoksen. Kokemuksemme työssä on vahvistanut käsitystämme asioissa. Lapsen yksilöllisen temperamentin hyväksyminen ja huomioonottaminen on myös keskeisessä roolissa työssämme.

Kaiken kaikkiaan asetamme nykyisen tietomme (teoria ja kokemus) perustaksi Siipisulka perhepalvelut palveluprosesseille.
Lisätiedot
Päivitetty 23.10.2019 - Tulostettava versio -
Perhepalvelu Siipisulka
Lauttaranta 7
28400 Ulvila
Niko Enqvist
044 970 6798
niko.enqvist@siipisulka.fi
Johanna Jokela
040 821 1787
johanna.jokela@siipisulka.fi
Sivuston toteutus: Hakosalo Innovations Oy
Graafinen ilme: Kielen Päällä, Maiju Junko
Lisätietoa evästekäytännöstä