Työ­his­to­ria
Tuotteistetut palvelut
Kiin­ty­mys­suh­de­teo­riaa
Läh­teet
« Edellinen | Seuraava »

Lähteet

Hautamäki, Airi 2011. Lapsen kiintymyssuhteet ja niiden vaarantuminen. Teoksessa Jari Sinkkonen & Mirjam Kalland (toim.) Varhaislapsuuden tunnesiteet ja niiden suojeleminen. Helsinki: WSOYpro Oy.

Sinkkonen, Jari 2001. Lapsen puolesta. Helsinki: WSOY.

Sinkkonen, Jari 2011. Kiintymyssuhdenäkökulma vanhempien avo- tai avioerossa. Teoksessa Jari Sinkkonen & Mirjam Kalland (toim.) Varhaislapsuuden tunnesiteet ja niiden suojeleminen. Helsinki: WSOYpro Oy.

Westman, Hillevi 2008. SOS-lapsikyliin sijoitettujen lasten emotionaalinen oireilu ja käytöshäiriöt sekä Theraplay-intervention vaikutus oireiluun. Tampere: Tampereen yliopisto. Pro Gradu -tutkielma. Viitattu 6.5.2013. https://www.sos-lapsikyla.fi/lastensuojelu/julkaisut/Documents/Westman_Gradu.pdf
Päivitetty 30.10.2013 - Tulostettava versio -
Perhepalvelu Siipisulka
Lauttaranta 7
28400 Ulvila
Niko Enqvist
044 970 6798
niko.enqvist@siipisulka.fi
Johanna Jokela
040 821 1787
johanna.jokela@siipisulka.fi
Sivuston toteutus: Hakosalo Innovations Oy
Graafinen ilme: Kielen Päällä, Maiju Junko
Lisätietoa evästekäytännöstä