Tämä sivu on tulostettu Perhepalvelu Siipisulka Oy:n internetsivuilta (www.siipisulka.fi)

Toiminnan lähtökohdat > Tuotteistetut palvelut

Tuotteistetut palvelut

Lastensuojelulain mukaan lapsen huostaanotto on viimesijainen vaihtoehto ja sitä ennen on kokeiltava erilaisia avohuollon tukitoimenpiteitä, jotta lapsen olisi mahdollista asua kotona. Laki ei suoranaisesti määrittele avohuollon tukitoimenpiteitä, vaan oikeastaan kaikki toimenpiteet joiden tarkoituksena on lisätä lasten hyvinvointia, voidaan määritellä avohuollon tukitoimenpiteiksi.
Yhteiskuntaamme on vakiintunut pääsääntöisiksi avohuollon tukitoimenpiteiksi perhetyö ja tukihenkilötoiminta. Perhetyötä ja tukihenkilötoimintaa ei ole teoreettisesti selkeästi määritelty ja sen johdosta niitä toteutetaan usealla eri tavalla. Siipisulka on tuotteistanut palvelunsa olemassa olevan teoriatiedon ja yrittäjien kokemustiedon pohjalta. Tuotteistamisella tarkoitamme palveluiden auki kirjoittamista prosessinmuotoiseksi palvelukokonaisuudeksi. Näin takaamme työmme läpinäkyvyyttä ja pystymme mittaamaan Siipisulka -palveluiden vaikuttavuutta. Pyrimme aina tilaan, jossa työmme muodostuisi tarpeettomaksi, kuitenkin lapsen etu huomioon ottaen.
Lisätiedot
»Ota yhteyttä