Tämä sivu on tulostettu Perhepalvelu Siipisulka Oy:n internetsivuilta (www.siipisulka.fi)

Toiminnan lähtökohdat > Työhistoria

Työhistoria

Olemme ajoittain työssämme kokeneet voimattomuutta, ja siksi haluamme itse ottaa vastuun oman työmme sisällöstä ja tuloksista kokonaisvaltaisesti. Nyt pystymme toteuttamaan omia visioitamme laadukkaasta lastensuojelutyöstä ja vastata niiden vaikuttavuudesta. Koemme omaavamme myös riittävästi ammattitaitoa ja asiantuntijuutta yritystoiminnan aloittamiseksi.
Olemme molemmat toimineet noin yhdeksän vuotta yksityisten lastensuojeluyritysten palveluksissa työntekijän, esimiehen, yksikön johtajan, sekä kehittäjän tehtävissä. Olemme luoneet työssämme kokonaisia palveluprosesseja avohuollon lastensuojeluun ja toteuttaneet niitä sekä työntekijöinä että esimiehinä. Meillä on yhteiset toimintaperiaatteet ja arvot laadukkaan lastensuojelutyön toteuttamiseen, sekä kokemusta noin 300 eri perheen muutosprosessissa mukana olemisesta.
Lisätiedot
»Ota yhteyttä